LØP

Foto: Kenneth McDowell

Alle må ha med kart, kompass (evt. GPS) og vindjakke. Dette blir kontrollert før trappene. Dersom du ikke har med dette, får du ikke fortsette i konkurransen. 


Du bør forberede deg og se på veivalg over fjellet på kartet "Frafjord- og Bjerkreimsheiane 1:50.000". Avstand målt i senere tid m/GPS er 12,24 km, 10 km i luftlinje. Det er ikke tillatt med piggsko i løypen.
Ingen kan starte senere enn kl 13:45 på trappene/løpet.​​​​​​​


Det er ikke merket sti fra toppen av trappene ved demningen på Ternevatnet og over til sti som går under Stegafjellet.  


Anbefalt rute er ned uttørket elveløp. Du skal ned på venstre side av uttørket elveløp. Følg tråkk et stykke før du går direkte ned i kløft til det uttørket elveløpet. Hold venstre når du er kommet et stykke ned. Hold høyden inn på grusvei. Denne grusveien kan det lønne seg å følge opp til første sving for der etter ta rett høyre på kompasskurs over til liten foss under Stegafjellet. Merket løype helt til Vinddalen via Skåpet finner du på toppen av fossen.

Så bruk litt tid å studere kartet på forhand og husk å ta med kart og kompass.

Husk at søppel ikke skal kastes i løypa.

NB! Det blir ikke matservering på Skåpet i år.