Løypeprofil

25km padling inn halve verdensattraksjonen Lysefjorden, opp Nord-Europas lengste trapp (4444 trinn), 12km terrenløp gjennom Frafjordheiene og 30km sykling. 

Kart

Høydeprofil