pRAKTISK INFORMASJON

Her finner du generell informasjon om blant annet registrering, utstyr, smittevern og parkering, samt detaljert informasjon om padledelen, løpedelen og sykkeldelen. Informasjon om løypeprofilen finner du her. I 2022  er arrangementet noe nedskalert . Det er mindre "show" langs løypa og du må klare deg litt mer selv.

Foto: Kenneth McDowell
START/MÅL

Startskuddet går kl.09.00. Fellesstart ved Lysefjordsenteret på Oanes. Det er begrenset mulighet til å komme seg på sjøen. Vi oppfordrer derfor alle deltakere til å komme seg i kajakken tidlig, slik at alle er på sjøen når startskuddet går.

Målgang er samme sted som startområdet.

PARKERING

Ferje Oanes-Lauvvik starter ikke før kl 09:15, som vil si at du må kjøre til Oanes via Ryfylketunnelen.

Du må transportere kajakk og sykkel til Oanes selv. Det er begrenset med parkering ved start, men romslig med plass på ferjekaien på Oanes. Kajakkene blir levert tilbake på Oanes etter padleetappen. 

Parkering ved ferjekaien eller langs veien ovenfor Lysefjordsenteret (parker på plen vedfjellvegg, utenfor hvit stripe, for å holde god avstand fra oppstillingsplass for ferjekø). Lysefjordsenteret har begrenset p-plass.

REGISTRERING

Alle må registrere seg i sekretariatet v/ Lysefjordsenteret og få utdelt startnummer og tidtakingsbrikke mellom kl. 07.30. og 08.30. lørdag morgen. Vi anbefaler at du på forhånd skriver ditt startnummer på hånda, før du stiller deg i køen merket ditt startnummer slik at det går raskest mulig. Startnummer festes på sykkelstyret. 

SMITTEVERN

Arrangementet foregår i henhold til gjeldende smitteverninstruks for aktivitet fra DNT. Oppdatert informasjon om smittevern kan leses her. 

SYKKELLEVERING

NB! Nytt av i år 2021 er at du kan levere sykkelen også til Ut i Naturen i dagene før arrangementet. Du kan også levere sykkel med start. Husk å merke sykkelen og eventuelle klær og utstyr med navn og telefonnummer. 

KAJAKKTRANSPORT
Fra Flørli frakter vi kajakken din tilbake til Oanes, hvor du henter den på vei hjem. Noen kajakker kan legges på traller, du er selv ansvarlig for at kajakken festes tilstrekkelig, husk å ta med festestropper til kajakken. Padleåren legges i kajakken. Merk alt utstyret ditt godt med navn. 

BAGASJETRANSPORT 
Bagasje som legges igjen i Vinddalen fraktes ned til målområdet. Her må det påberegnes noe venting. Vi ber om at ingen deltakere selv kjører til Vinddalen for å hente bagasje for å unngå trafikkfarlige situasjoner for deltakeren som fortsatt er på sykkelen. 

MAT OG DRIKKE
Av hensyn til smittevern blir det ikke mat- og drikkestasjoner under årets arrangement. Deltakerne må selv medbringe det de trenger underveis i arrangementet.  

REGLER

Vi ønsker at deltakerne selv vurderer hva en trenger for å fullføre på en sikker og forsvarlig måte. Vi har følgende minimumskrav: 

Fjord: Bruk helst kajakk som er beregnet for hav. Bruker du annen type kajakk må den være selvflytende når den fylles med vann. Vest er påbudt. Ta med pumpe (med mindre kajakken er selvlensende), årepute og fløyte. Det kan være krappe bølger og sterk vind i Lysefjorden. Du må vite at du kan håndtere kajakken i grov sjø, og du må kunne komme deg oppi kajakken selv.

Fjell: Du må ha med vindjakke, kart og kompass (evt. GPS). Ved start på trappene vil det bli sjekket at du har dette med deg. Deltakere som ikke har nødvendig sikkerhetsutstyr får ikke starte. Kartet som dekker området er Lysefjorden 1:50 000-kart fra Nordeca. Kartet får du kjøpt i Stavanger Turistforenings tursenter eller DNTs nettbutikk Det er ikke tillatt med piggsko pga. slitasje på trappene. Ingen kan starte senere enn kl. 13.45. på trappene/løpet.

VeiHjelm er påbudt. Vi anbefaler at du har lys på sykkelen til tunnelen like før Lysefjordbrua. Ingen kan starte senere enn kl. 18.15. på sykkeletappen.

PADLING

Ytterligere info om tidsfrister, krav og regler for padle-etappen.

PING

Ytterligere info om tidsfrister, merking og ruta for løpe-etappen.

SYKLING

Ytterligere info om tidsfrister, utstyr og regler for sykkeletappen.